ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာကဒ်စနစ်ဖြင့် စမ်းသပ်ပြောင်းလဲရန် လုပ်ဆောင်

ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာကဒ်စနစ်ဖြင့် စမ်းသပ်ပြောင်းလဲရန် လုပ်ဆောင်

ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာများ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေသည့် (The Border Consortium -TBC)မှ (Food card) စားနပ်ရိက္ခာကဒ်စနစ်ဖြင့် စမ်းသပ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုမှုကို ယခုလမှစ တင်၍ တိုးချဲ့ အသုံးပြုသွားရန် လုပ်ဆောင်နေပြီဟု ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ က ပြောသည်။