Resources

All | Agreements | Analysis Paper | Statements | BNI reports
Title
စစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏လားရာ
1 file(s) 216 downloads
37.2 MB December 29, 2020 Analysis, BNI Reports
ကချင်တစ်ကျော့ပြန်စစ် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း
1 file(s) 105 downloads
17.2 MB December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
Military-Political Rivalries in Rakhine State and Chin State and the future of Myanmar
1 file(s) 245 downloads
16.7 MB December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
ရခိုင်နှင့်ချင်းဒေသမှ စစ်ရေး-နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများနှင့် အနာဂတ်မြန်မာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုစာစောင် (၂)
1 file(s) 935 downloads
17.0 MB December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
စစ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် Covid-19
1 file(s) 297 downloads
1.39 MB June 3, 2020 BNI Reports
Peace, development and the proportion of benefits and defects
1 file(s) 548 downloads
17.12 MB April 28, 2020 Analysis, BNI Reports
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကျိုး၊ အပြစ် အချိုး ဆန်းစစ်လေ့လာမှုစာစောင် (၁)
1 file(s) 909 downloads
26.51 MB April 20, 2020 Analysis, BNI Reports
အန်စီအေ အလုပ် ဖြစ်နေသလား
1 file(s) 175 downloads
709.94 KB September 30, 2019 Analysis
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2017-2018 (English Version)
1 file(s) 2145 downloads
20.46 MB July 4, 2019 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2017-2018 (Burmese-Version)
1 file(s) 1604 downloads
166 MB May 3, 2019 BNI Reports
Prospect of Myanmar Peace Process through the Nationwide Ceasefire Agreement
1 file(s) 437 downloads
787.39 KB March 27, 2019 Analysis
A Shift from “Security” to “Peace”
1 file(s) 339 downloads
668.03 KB February 20, 2019 Analysis
(၂၁) ကြိမ်မြောက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
1 file(s) 104 downloads
549.57 KB February 7, 2019 Statement
ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးတစ်လျှောက် တွေ့ရှိချက်များ
1 file(s) 585 downloads
1.23 MB November 27, 2018 Analysis
14 points signed as Part II of Union Accord (Burmese version)
1 file(s) 148 downloads
341.52 KB October 5, 2018 Agreement
14 points signed as Part I of Union Accord (Burmese version)
1 file(s) 157 downloads
3.58 MB October 5, 2018 Agreement
UPDJC Statement on 11 July 2018 (Burmese)
1 file(s) 115 downloads
157.61 KB July 16, 2018 Statement
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2016
1 file(s) 955 downloads
3.46 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2015 (Burmese Version)
1 file(s) 817 downloads
14.37 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2015
1 file(s) 698 downloads
29.40 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2014 (Burmese Version)
1 file(s) 788 downloads
36.48 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2014
1 file(s) 575 downloads
17.95 MB July 4, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 1: Achieving Peace Through Ceasefire
1 file(s) 452 downloads
180.97 KB August 15, 2018 BNI Reports
Economics of Peace and Conflict (Burmese Version)
1 file(s) 668 downloads
4.04 MB August 15, 2018 BNI Reports
Economics of Peace and Conflict (English Version)
1 file(s) 620 downloads
13.67 MB August 15, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 3: ALP and challenges for peace
1 file(s) 357 downloads
66.44 KB August 15, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 2: The Irony of Ceasefires in Myanmar
1 file(s) 408 downloads
170.82 KB August 15, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2013(Burmese Version)
1 file(s) 760 downloads
22.59 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2013
1 file(s) 679 downloads
22.35 MB August 15, 2018 BNI Reports
Share me now!
Myanmar Peace Monitor