Resources

All | Weekly News | Agreements | Analysis Paper | Statements | BNI reports
Title
Issue No.16 July 2021 – Weekly news reviews – BUR –
1 8 downloads
July 31, 2021 Weekly News Reviews
Issue No.16 July 2021 – Weekly news reviews – ENG –
1 3 downloads
July 31, 2021 Weekly News Reviews
Issue No.15 July 2021 – Weekly news reviews – ENG –
1 8 downloads
July 24, 2021 Weekly News Reviews
Issue No.15 July 2021 – Weekly news reviews – BUR –
1 6 downloads
July 24, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.14 July 2021 – BUR –
1 7 downloads
July 16, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.14 July 2021 – ENG –
1 11 downloads
July 16, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.13 July 2021 – BUR –
1 2 downloads
July 14, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.13 July 2021 – ENG –
1 6 downloads
July 14, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.12 June 2021 – ENG –
1 11 downloads
July 22, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.12 June 2021 – BUR –
1 10 downloads
July 5, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.11 June 2021 – ENG –
1 20 downloads
July 5, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.11 June 2021 – BUR –
1 9 downloads
June 26, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.10 June 2021 – ENG –
1 10 downloads
June 26, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.10 June 2021 – BUR –
1 7 downloads
June 21, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.9 June 2021 – ENG –
1 40 downloads
June 21, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.9 June 2021 – BUR –
1 9 downloads
June 21, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.8 June 2021 – BUR –
1 12 downloads
June 21, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.8 June 2021 – ENG –
1 15 downloads
June 21, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.7 May 2021 – ENG –
1 16 downloads
May 31, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.7 May 2021 – BUR –
1 2 downloads
May 31, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.3 Apr 2021 – BUR –
1 5 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.3 Apr 2021 – ENG –
1 8 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.2 Apr 2021 – ENG –
1 3 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.2 Apr 2021 – BUR –
1 4 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.1 Apr 2021 – BUR –
1 3 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.1 Apr 2021 – ENG –
1 2 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.6 May 2021 – ENG –
1 19 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews – Issue No.6 May 2021 – BUR –
1 6 downloads
May 27, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews 1st-7th May 2021 – ENG –
1 12 downloads
May 17, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews 1st-7th May 2021 – BUR –
1 7 downloads
May 17, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews -BUR- (24-31 April 2021)
1 25 downloads
May 11, 2021 Weekly News Reviews
Weekly news reviews -ENG- (24-31 April 2021)
1 17 downloads
May 11, 2021 Weekly News Reviews
စစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏လားရာ
1 317 downloads
December 29, 2020 Analysis, BNI Reports
ကချင်တစ်ကျော့ပြန်စစ် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း
1 141 downloads
December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
Military-Political Rivalries in Rakhine State and Chin State and the future of Myanmar
1 281 downloads
December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
ရခိုင်နှင့်ချင်းဒေသမှ စစ်ရေး-နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများနှင့် အနာဂတ်မြန်မာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုစာစောင် (၂)
1 980 downloads
December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
စစ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် Covid-19
1 314 downloads
June 3, 2020 BNI Reports
Peace, development and the proportion of benefits and defects
1 583 downloads
April 28, 2020 Analysis, BNI Reports
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကျိုး၊ အပြစ် အချိုး ဆန်းစစ်လေ့လာမှုစာစောင် (၁)
1 1005 downloads
April 20, 2020 Analysis, BNI Reports
အန်စီအေ အလုပ် ဖြစ်နေသလား
1 180 downloads
September 30, 2019 Analysis
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2017-2018 (English Version)
1 2255 downloads
July 4, 2019 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2017-2018 (Burmese-Version)
1 1650 downloads
May 3, 2019 BNI Reports
Prospect of Myanmar Peace Process through the Nationwide Ceasefire Agreement
1 444 downloads
March 27, 2019 Analysis
A Shift from “Security” to “Peace”
1 350 downloads
February 20, 2019 Analysis
(၂၁) ကြိမ်မြောက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
1 105 downloads
February 7, 2019 Statement
ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးတစ်လျှောက် တွေ့ရှိချက်များ
1 607 downloads
November 27, 2018 Analysis
14 points signed as Part II of Union Accord (Burmese version)
1 150 downloads
October 5, 2018 Agreement
14 points signed as Part I of Union Accord (Burmese version)
1 159 downloads
October 5, 2018 Agreement
UPDJC Statement on 11 July 2018 (Burmese)
1 118 downloads
July 16, 2018 Statement
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2016
1 979 downloads
July 22, 2021 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2015 (Burmese Version)
1 838 downloads
July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2015
1 705 downloads
July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2014 (Burmese Version)
1 816 downloads
July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2014
1 608 downloads
July 22, 2021 BNI Reports
BNI Analysis Paper 1: Achieving Peace Through Ceasefire
1 457 downloads
August 15, 2018 BNI Reports
Economics of Peace and Conflict (Burmese Version)
1 682 downloads
August 15, 2018 BNI Reports
Economics of Peace and Conflict (English Version)
1 640 downloads
August 15, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 3: ALP and challenges for peace
1 363 downloads
August 15, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 2: The Irony of Ceasefires in Myanmar
1 416 downloads
August 15, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2013(Burmese Version)
1 790 downloads
July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2013
1 707 downloads
August 15, 2018 BNI Reports

Share me now!

Myanmar Peace Monitor