Resources

All | Weekly News | Agreements | Analysis Paper | Statements | BNI reports
Title
စစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၏လားရာ
1 file(s) 286 downloads
37.2 MB December 29, 2020 Analysis, BNI Reports
ကချင်တစ်ကျော့ပြန်စစ် နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို ဆန်းစစ်ခြင်း
1 file(s) 128 downloads
17.2 MB December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
Military-Political Rivalries in Rakhine State and Chin State and the future of Myanmar
1 file(s) 271 downloads
16.7 MB December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
ရခိုင်နှင့်ချင်းဒေသမှ စစ်ရေး-နိုင်ငံရေး အားပြိုင်မှုများနှင့် အနာဂတ်မြန်မာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုစာစောင် (၂)
1 file(s) 971 downloads
17.0 MB December 8, 2020 Analysis, BNI Reports
စစ် ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် Covid-19
1 file(s) 312 downloads
1.39 MB June 3, 2020 BNI Reports
Peace, development and the proportion of benefits and defects
1 file(s) 576 downloads
17.12 MB April 28, 2020 Analysis, BNI Reports
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကျိုး၊ အပြစ် အချိုး ဆန်းစစ်လေ့လာမှုစာစောင် (၁)
1 file(s) 980 downloads
26.51 MB April 20, 2020 Analysis, BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2017-2018 (English Version)
1 file(s) 2249 downloads
20.46 MB July 4, 2019 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2017-2018 (Burmese-Version)
1 file(s) 1635 downloads
166 MB May 3, 2019 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2016
1 file(s) 968 downloads
3.46 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2015 (Burmese Version)
1 file(s) 836 downloads
14.37 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2015
1 file(s) 705 downloads
29.40 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2014 (Burmese Version)
1 file(s) 814 downloads
36.48 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2014
1 file(s) 593 downloads
17.95 MB July 4, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 1: Achieving Peace Through Ceasefire
1 file(s) 456 downloads
180.97 KB August 15, 2018 BNI Reports
Economics of Peace and Conflict (Burmese Version)
1 file(s) 681 downloads
4.04 MB August 15, 2018 BNI Reports
Economics of Peace and Conflict (English Version)
1 file(s) 634 downloads
13.67 MB August 15, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 3: ALP and challenges for peace
1 file(s) 363 downloads
66.44 KB August 15, 2018 BNI Reports
BNI Analysis Paper 2: The Irony of Ceasefires in Myanmar
1 file(s) 414 downloads
170.82 KB August 15, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2013(Burmese Version)
1 file(s) 776 downloads
22.59 MB July 4, 2018 BNI Reports
Deciphering Myanmar’s Peace Process 2013
1 file(s) 705 downloads
22.35 MB August 15, 2018 BNI Reports
Share me now!

Myanmar Peace Monitor